Sosiaaliasiamies

Lain asiakkaan asemasta ja oikeuksista tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.


Sosiaalihuollon asiakaslaki vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa olisi otettava huomioon asiakkaan oikeus määrätä itse omista asioistaan niin pitkälle kuin mahdollista.


Joka kunnalla on sosiaaliasiamies, joka toimii sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon piirissä.


Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:


  • neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
  • avustaa asiakasta muistutuksen teossa;
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista;
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi; sekä
  • seurata asiakkaiden oikeuksia ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle.


Muistutus huonosta kohtelusta


Laki tuo asiakkaalle hänen käytössään olevien oikeusturvakeinojen lisäksi mahdollisuuden tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun sosiaalihuollossa.
Muistutus tehdään lain mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.


Muistutus voi olla vapaamuotoinen ja sen tekemiseen ei ole asetettu määräaikaa.
Muistutukseen on vastattava kirjallisesti kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutus antaa mahdollisuuden saada tilanteeseen parannusta joustavasti ja kohtuullisessa ajassa.


Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa muistutuksen tekemisessä tarvittaessa. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kielteiseen päätökseen, hän voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaostolta ja sen jälkeen hallinto-oikeudelta.


Sosiaaliasiamiehen tavoittaa puhelimitse tiistaista - torstaihin klo 10.00 - 13.00 numerosta 010 830 5106. 

 

 

16.1.2018

Sosiaaliasiamies

Maija-Kaisa Sointula


puh: 010 830 5106

fax: 010 830 5101

sosiaaliasiamies(at)merikratos.fi

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Tulostettava lomake muistutusta varten
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Sosiaaliasiamies".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.