Hoito- ja vanhuspalvelut


Hoito- ja vanhuspalvelujen tavoitteena on, että naantalilainen ikäihminen asuu itsenäisesti ja esteettömästi kodissaan, jonne hänellä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut.


Niille vanhuksille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautiset palvelut tarjoavia hoitopaikkoja palveluystävällisessä ja asiakaslähtöisessä ilmapiirissä.

  

Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kuka ilmoituksen tekee?


Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.


Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas viranomaisilla on Vanhuspalvelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä.Hoitoyksiköt 


  • Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotipalvelun, omais- ja perhehoidon sekä tukipalvelut.


Naantalin kaupunki on ikäihmiselle esteetön ympäristö asua, liikkua, saada tietoa ja osallistua.


Kaupungin omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tuottamilla ikäihmisten palveluilla.


Tietoa perhehoidosta

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen ja kehitysvammaisen hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. 


Tutustu Varsinais-Suomen perhehoitoyksikköön oikeasta laidasta löytyvän linkin kautta.Hae ikäihmisten perhehoitajaksiTietoa kotitapaturmista ikäihmisille ja heidän läheisilleen


Iäkkäälle ihmiselle sattuneiden tapaturmien määrä on kasvanut viime vuosina. Tapaturmien ehkäisystä löytyy lisäinfoa alla olevista linkeistä.

  
20.9.2018


Lisätiedot:

Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
Lahtiola Taina
Puh: +358 2 434 5368
Gsm: +358 44 733 4565
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hoito- ja vanhuspalvelut".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.