Birgittakodin tehostetun palveluasumisen tiimit


BIRGITTAKODIN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TIIMIT:


KULTARANTA JA KUPARIVUORI


Muistitiimit ovat muistisairaille asukkaille suunnattuja tiimejä. Muistisairaan ihmisen toimintakykyä, omatoimisuutta, itsenäistä liikkumista ja elämän miellekkyyttä tuetaan erilaisilla aktiivisen arjen toiminnoilla. Toiminnan tavoitteena on luoda hyvää oloa ja onnistumisen elämyksiä asukkaan jokaiseen päivään turvallisessa ympäristössä. Kultarannassa on 11 asukaspaikkaa ja Kuparivuorella 11 asukaspaikkaa.


             KULTARANTA                            p. 02 433 7720


             KUPARIVUORI                          p. 02 433 7730


            Tiiminvetäjä/sairaanhoitaja           p. 044 733 0095KAILO, VÄINÖLÄ JA VÄSKI


Tiimit ovat tehostetun palveluasumisen tiimejä, joissa kaikille asukkaille tarjotaan yksilöllistä, asukkaan omat voimavarat huomioon ottavaa hoita. Päivittäisten perustoimintojen lisäksi tiimeissä toteutetaan erilaisia ryhmätoimintoja, jotka tukevat asukkaiden muistia, sosiaalisuutta ja fyysistä toimintakykyä.


              KAILO                                        p. 02 433 7710


              Tiiminventäjä/kuntoutusohjaaja    p. 044 733 0015


              Sairaanhoitaja                             p. 044 417 1378


             VÄINÖLÄ                                     p. 02 433 7760

              

              Tiiminvetäjä/sairaanhoitaja           p. 044 733 0096


              VÄSKI                                        p. 02 433 7740


              Tiiminvetäjä/sairaanhoitaja           p. 044 733 0096LYHYTAIKAISKUNTOUTUKSEN TIIMI LIETSALA


Lietsalassa on 12 asukaspaikkaa, joista 10 on suunnattu lyhytaikaishoitoon ja 2 vuodeosastolta jatkokuntoutukseen saapuville. Palvelu on suunnattu yli 65- vuotiaille, kotona asuville henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Osastolle voi tulla myös omaishoitajan vapaapäivien ajaksi.


Toimintakyvyn ylläpysymistä ja palautumista tuetaan muistia, sosiaalisuutta ja fyysistä toimintakykyä harjoittavalla ryhmätoiminnalla, kuntouttavalla hoitotyöllä ja yksilöllisellä kuntoutuksella. Osaston kuntosali ja sisäpiha mahdollistavat ryhmätoiminnan lisäksi tuetun itsenäisen harjoittelun ja ulkoilun. Jokaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka on osa asukkaan kokonaiskuntoutusta.


Kuntoutuksessa oleville tehdään yhteistyössä kotihoidon ja omaisten kanssa palvelutarpeiden kartoitusta ja tarvittaessa kotiin apuväline-/muutostyöarviokäynnit.


Kuntoutus ja lyhytaikaisjaksojen tarve, ajankohta ja kesto arvioidaan yksilöllisesti. Jaksot varataan kuntoutusohjaajan kautta.


                LIETSALA                                  p. 02 433 7750


                Tiiminvetäjä/kuntoutusohjaaja      p. 044 733 0015


                 Sairaanhoitaja                            p. 044 417 137830.5.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Birgittakodin tiimit".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.