Birgittakoti


Naantalin kaupungin Birgittakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asukaspaikkoja on 54. Lisäksi Birgittakodissa on 12 lyhytaikaiskuntoutuksen paikkaa ja 10 kuntouttavan päivätoiminnan paikkaa.


Birgittakodin tehostetun palveluasumisen asukkailla on käytössään oma huone ja lisäksi jokaisessa tiimissä on yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat. Omaan huoneeseen saa tuoda omia tärkeitä kalusteita ja tavaroita.


Asukkailla on mahdollisuus saunomiseen säännöllisesti. Birgittakodissa on asukkaiden käytössä myös kuntosali, jota voivat käyttää myös yhteistyökumppanit sovitusti. Kuntosalin laitteet on suunniteltu juuri iäkkäimpien henkilöiden käyttöön.


Jokaisesta tiimistä on mahdollisuus ulkoilla parvekkeella tai turvallisella sisäpihalla. Birgittakodissa asukkaat ulkoilevat myös yhdessä hoitajien ja vapaaehtoisten kanssa.


Talossa on nykyaikainen turvajärjestelmä ja kameravalvonta. Birgittakodissa halutaan tarjota asukkaille mahdollisimman kodinomainen asumisympäristö, jossa yksilöllistä toimintakykyä tuetaan asiakaslähtöisesti.


Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka yhdessä tiimin kanssa vastaa asukkaan hyvnvoinnista. Kaikille asukkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja keinot, joiden avulla tuetaan asukkaiden toimintakyvyn säilymistä. Asukkaan tarpeet, toiveet, tavat ja tottumukset sekä hänelle merkittävät jokapäiväiset asiat ovat lähtökohtana suunnitelmaa laadittaessa.


Birgittakodin hoitotyötä ohjaa Naantalin kaupungin ja vanhuspalvelulain mukaiset arvot; asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, kuntouttava työote ja omahoitajuus.


Asukkaat Birgittakotiin valitsee SAS- työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita). Ryhmässä on edustajat hoito- ja vanhuspalveluiden yksiköistä. Ryhmä kokoontuu kuukausittain.


Asukkaat maksavat asumisestaan vuokran. Lisäksi asumispalvelumaksu määräytyy kotihoidon maksun mukaisesti, muista palveluista peritään vahvistetun tukipalvelujen mukaiset maksut. Maksut lyhytaikaishoidosta ja omaishoidon vapaapäiviltä määräytyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti.6.2.2018Birgittakoti

Tuulensuunkatu 4

21100 Naantali 


Sijainti kartallaPalvelukodin johtaja
Ruohonen-Ylikoski Minna
Gsm: 050 3390 511
etunimi.sukunimi@naantali.fiNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Birgittakoti".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.