Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Ennakoi edunvalvontavaltuutuksella.

 

Edunvalvontavaltuutuksella tarkoitetaan kirjallista asiakirjaa, jonka avulla voit ennakoida elämääsi.

 

Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen voit itse etukäteen määrätä, kuka hoitaa asioitasi, mikäli olet tulevaisuudessa toimintakyvytön. Edunvalvontavaltuutetuksi valitaan usein lapsi, puoliso tai muu läheinen.

 

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen helpottaa lähiomaisia erityisesti taloudellisten asioiden hoitamisessa silloin, kun läheinen ei omien asioiden hoitoon enää kykene.

 

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaan nähden joustavampi ja helpompi keino järjestää toimintakyvyttömän henkilön asioiden hoito. Edunvalvojan määräminen on vasta viimesijainen keino asioiden järjestämiseen.

 

Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta, malliasiakirjasta ja edunvalvontavaltuutuksen laadinnasta:

 

Edunvalvontavaltuutus ry

045 1067140

Yliopistonkatu 26 B, 5.kerros, Turku

 

www.edunvalvontavaltuutus.com

 
http://oikeus.fi/fi/index/esitteet/edunvalvontavaltuutus.html 

 

11.8.2014

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Edunvalvontavaltuutus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.