Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)

Kotihoito on kotiin annettua huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoidolla pyritään turvaamaan asiakkaan mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.


Palvelut kohdennetaan pääsääntöisesti iäkkäille henkilöille. Kotihoidon palvelutarpeen määrä ja sisältö arvioidaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa. Hoidon lähtökohtana on asiakkaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen. Palvelujen myöntämisen lähtökohtana on, että asiakkaan hoito vaatii sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista.

Kotihoitoa on mahdollista saada säännöllisenä tai tilapäisenä palveluna. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan kertaluontoisia, harvemmin kuin kerran viikossa annettavia kotihoidon palveluja. Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan palvelun tarvetta vähintään kerran viikossa pitkäkestoisesti. Säännöllisen kotihoidon myöntäminen perustuu kokonaisvaltaiseen palveluntarpeen arviointiin.

Kotihoitoon kuuluvat omaishoito ja tukipalvelut. Tukipalveluita myönnetään asiakkaan tarpeen mukaan ja ne ovat maksullisia.

Kotihoito perustuu sosiaalihuoltolakiin 20§ ja 21§ ja terveydenhuoltolakiin 25§. Asiakkaan palveluntarve on selvitettävä vanhuspalvelulain 15§ mukaisesti.

19.6.2017


Matti Rinne
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.