Liikkumista tukevat kuljetuspalvelut

Liikkumista tukeva kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahojen puitteissa myönnettävä kotihoidon tukipalvelu.


Toimintaympäristön laajentumisesta ja asiakasmäärän lisääntymisestä johtuen kuljetuspalvelun myöntämisperusteita on tarkistettu 1.9.2015 alkaen. (Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 11.6.2015 § 34 )Liikkumista tukevan kuljetuspalvelun myöntämisperusteet ovat seuraavat:


1. Tuen hakija on yli 65-vuotias naantalilainen.


2. Kuljetuspalvelua myönnetään toistaiseksi. Mikäli hakijan olosuhteissa tapahtuu muutoksia   tai kuljetuspalvelutuen määräraha loppuu, tarkistetaan voimassa oleva kuljetuspalvelupäätös muutosten mukaisesti.


3. Sairaudesta aiheutuvat matkat, kuten esim. lääkäriin, fysioterapiaan ym. haetaan Kansaneläkelaitoksesta sairausvakuutuslain mukaan.


4. Hakijan vamma tai sairaus aiheuttaa vaikeuksia liikkumisessa ja estää julkisten liikennevälineiden käyttämisen.


5. Hakija pystyy hoitamaan asioitaan ja tekemään jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä matkoja taksilla tai invataksilla.


6. Kuljetuspalvelua myönnetään erityisen harkinnan mukaan myös tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa olevalle henkilölle.


7. Kuljetuspalvelua ei myönnetä, jos hakija kykenee terveydentilansa vuoksi käyttämään palveluliikennettä, lisäksi matkoja myönnettäessä otetaan huomioon omaisten mahdollisuudet auton kuljetuksessa.


8. Kaksi yhdensuuntaisista matkoista voi ulottua Naantalin rajojen ulkopuolelle Raisioon, Turkuun tai Maskuun.


9. Kuljetuspalvelusta peritään alueella voimassa oleva Matkahuollon linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus. Taksin odotusaikaa ei korvata.


10. Matka on tilattava ensisijaisesti taksintilauskeskuksen numerosta 100 41 tai 02 100 41

                                                     31.5.2018

Lisätiedot:Avohuollonohjaaja
Peijonen Kirsi
Puh: +358 2 436 2785
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Liikkumista tukevat kuljetuspalvelut".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.