Kunnan rekisteri yksityisistä kotihoidon tukipalvelujen tuottajista
Arvonlisäverolain 37§ mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palveluiden myynnistä. Lain tavoitteena on turvata vanhusten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään, sillä ALV vapaus antaa myös pienituloisille mahdollisuuden avun palkkaamiseen.


Alvittomuus koskee kotipalvelun tukipalveluja, kuten siivous-, kotisairaanhoito- tai tulkkipalveluja.


Yksityiset sosiaalipalveluidentuottajat voivat myydä palvelua ilman arvonlisäveroa, kun palveluntuottaja on rekisteröity kunnan rekisteriin, jolloin se kuuluu kunnan valvontavelvollisuuden piiriin.


Arvonlisäverottomuuden edellytys on sosiaalihuollon tarve, eli asiakkaan toimintakyky on alentunut perhetilanteen, sairauden, vamman tai vastaavan syyn perusteella ja hän tarvitsee apua päivittäisiin toimintoihin.


Palveluntuottajan on solmittava asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma ja sopimus, johon kirjataan sosiaalihuollon tarpeen peruste.Ohjeet rekisteröitymiseen


Arvonlisäverottomien sosiaalipalveluiden tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja:


  • tekee kuntaan ilmoituksen toiminnasta (Valviran lomake liitteineen)
  • laatii omavalvontasuunnitelman (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake), joka lähetetään kunnalle ilmoituksen yhteydessä.


Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman lomakepohja19.9.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yksityiset sosiaalipalvelut".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.