Yhteistoimintaryhmä

Naantalissa toimii naantalilaisten yhdistysten ja sosiaalikeskuksen vuonna 1997 perustama yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu edustajat yhdestätoista yhdistyksestä sekä seurakunnan , sosiaali- ja terveysviraston ja Aurinkosäätiön edustajat. Vuodesta 2003 alkaen YT-ryhmän toimintaa on kehitetty vanhusneuvostotyyppiseksi toiminnaksi.

 

YT-ryhmään kuuluvat toimivat aktiivisesti ikäihmisten parissa, tuntevat tilanteet ja tarpeet. Heillä on luontaiset kontaktit kohderyhmään säännöllisesti. Yt-ryhmä on joustava toimijoiden yhteenliittymä hyvässä yhteishengessä.

 

YT- ryhmän hallintoa ja toimintaa kehitetään siten, että ryhmään otetaan uusia edustajia eri vanhus- ja vammaisjärjestöistä.

 

 

YT-ryhmän tehtävät:

- edistää vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa

- seurata vanhusten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa

- vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin

- tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa

- lisätä yhdistysten ja sosiaalitoimen yhteistyötä

- kehittää yhdessä vapaaehtoistoimintaa

- tiedotustoiminta

  

Tiedoksi:

Yhteistoimintaryhmä on saanut syksyllä 2012 uudet tilat osoitteesta Tullikatu 11. Käynti tiloihin pihan puolelta. Uusi tila on nykyistä isompi. Käytössä on myös wc ja yhteiskäytössä oleva keittiö. Varaukset ja avain palvelupisteestä, siivous käytön jälkeen.

 

 

Toimintakertomus 2012 ja toimintasuunnitelma 2013

  

 

  

Yhteistoimintaryhmän muistiot: 2013:

 

 

 

 Tiedoksi:

 

 
3.2.2014

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yhteistoimintaryhmä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.