Lapsiperheiden kotipalvelu


Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan tilapäistä perheiden arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä. Palvelu on lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista.


Kotipalvelua voidaan antaa, kun perheessä on akuutti, tilapäinen, konkreettisen tuen tarve, esimerkiksi

 • vanhemman fyysinen sairaus tai tapaturma (tilapäisesti alentunut toimintakyky)

 • vanhemman akuutti uupumus, masennus

 • vanhemman äkillinen asiointi (esim. sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen)

 • monikkoperheeseen liittyvä avun tarve (ts. perheeseen syntyy useampi lapsi kerralla)

 • monilapsiseen perheeseen liittyvä avun tarve

 • läheisen kuolema, erokriisi


Kotipalvelua ei voida myöntää, kun kyseessä on

 • pelkkä siivouksen tarve

 • vanhempien työssä käymisestä johtuva lastenhoitotarve

 • opiskelu ja luennoilla käynti tai kotona tehtävä etätyö

 • vanhempien harrastukset

 • parisuhteen hoito


Miten lapsiperheiden kotipalvelua voi saada?

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan maksuttomalla kartoituskotikäynnillä. Joissakin tapauksissa kotipalvelun tarve voidaan arvioida myös puhelimessa.
Palvelu on perheille maksullista. Tuloista riippuen palvelu voi olla myös maksutonta.


Lapsiperheiden kotipalvelun maksut 1.6.2015 alkaen:


Lyhytaikainen palvelu

Käynnin pituus                   maksun suuruus

0-2 tuntia                              9,30 €

2-4 tuntia                            16,10 €

4-6 tuntia                            20,60 €

yli 6 tuntia                           25,20 €


Kun käyntejä on enemmän kuin 5/kuukausi, peritään tulosidonnainen kuukausimaksusäännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.


ASIAKASMAKSUJEN TULORAJAT JA MAKSULUOKAT


Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.


Tilapäinen lastenhoitoapu / MLL


Lisätietoja ja kotipalvelun tarpeen arviot arkisin

Vastaava perheohjaaja Satu Lehmus-Lehto

p. 044 733 4603

p. (vaihde) 02 4345 111
20.7.2018

Lisätiedot:

Vastaava perheohjaaja
Lehmus-Lehto Satu
Gsm: +358 44 7334 603

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lapsiperheiden kotipalvelu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.