Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Laki ohjaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista (24.4.2015/523). Ehkäisevää päihdetyötä tehdään osana kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja, yhteistyössä koulujen, nuorisotoiminnan ja muun vapaa-ajantoiminnan kanssa.

 

Naantalissa nuoret ohjautuvat ensisijaisesti oman opiskelu- tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitajalle.  Päihteiden käytöstä huolestuneet 16 - 25 -vuotiaat nuoret tai heidän läheisensä voivat hakeutua myös Turun nuorisoasemalle.

 

 

 

 

 

21.6.2017

Maijamäen koulun ja lukion terveydenhoitaja

02 434 5297

 

Suopellon koulun terveydenhoitaja

044 733 4740.

 

Terveydenhoitaja, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
Suominen Sanna
+358 50 4141 191

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ehkäisevä päihdetyö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.