Ehkäisevä päihdetyö


Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Laki ohjaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista (24.4.2015/523). Ehkäisevää päihdetyötä tehdään osana kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja, yhteistyössä koulujen, nuorisotoiminnan ja muun vapaa-ajantoiminnan kanssa.


Naantalissa nuoret ohjautuvat ensisijaisesti oman opiskelu- tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitajalle.  A-klinikan nuorten palvelut auttaa päihteiden käytöstä huolestuneita 16 - 25 -vuotiaita nuoria ja heidän läheisiään.


27.11.2018

Maijamäen koulun ja lukion terveydenhoitaja

02 434 5297


Suopellon koulun terveydenhoitaja

044 733 4740.


Terveydenhoitaja, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
Suominen Sanna
+358 50 4141 191

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ehkäisevä päihdetyö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.