Esiopetus

Esiopetusta annetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti vähintään 700 tuntia kouluvuoden aikana.


Esikoulun tehtävä on valmistaa lasta tulevaan peruskouluun; kehittää kouluvalmiuksia ja edistää lapsen oppimista. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tulevaisuuden suunta on vahvistaa eri-ikäisten pedagogiikkaa.  Muun muassa näistä lapsilähtöisistä syistä Naantalissa pyritään vahvistamaan esikoulun ja perusopetuksen yhteistyötä.

Esiopetusryhmät pyritään muodostamaan kokonaisiksi erillisiksi oppimisryhmiksi sekä toiminta toteuttamaan fyysisesti koulujen yhteydessä.

Näin lasten on helppo jo konkreettisestikin tutustua koulumaailmaan.

 

Perheillä on edelleen mahdollisuus omista lähtökohdistaan päättää mihin esiopetusryhmään hakee.


Toimintakauden 2019-2020 aikana esiopetusta järjestetään useimmissa päiväkodeissa ja lisäksi suraavien koulujen yhteydessä:


Rymättylän päiväkodin esiopetusyksikkö toimii Rymättylän koululla, Merimaskun päiväkodin esiopetusyksikkö Merimaskun koululla ja Velkuan esiopetusyksikkö Velkuan koululla. Esiopetusryhmät toimivat myös Lietsalan, Kuparivuoren ja Kultarannan koululla. Täydentävä varhaiskasvatus totetutetaan myös koulun yhteydessä samoissa tiloissa esiopetuksen kanssa.

 

Esiopetus alkaa keskiviikkona 14.8.2019 ja päättyy perjantaina 29.5.2020.


Esiopetukseen tulee ilmoittautua erikseen, vaikka lapsella olisikin jo varhaiskasvatuspaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä palvelussa sivun oikeassa laidassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä 4.1.-19.1.2019 välisenä aikana. Pankkitunnusten puuttuessa ota yhteys päivähoitotoimistoon toimistosihteeri Marja-Liisa Lappalaiseen puh. 044 7334 648.


Mikäli lapsi, joka ei ole varhaiskasvatuksen piirissä, tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee siitä tehdä erillinen päivähoitohakemus.


Täydentävän varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat: esikoululaisen osa-aikainen varhaiskasvatus enintään 20 h/vko (84h/kk) tai 20-35 h/vko (147h/kk).


Esiopetusta annetaan keskimäärin neljä tuntia päivässä, toiminta-aika päiväkodeissa noudattaa koulujen lukuvuotta. Varhaiskasvatusmaksuissamaksuissa otetaan huomioon esiopetuksen maksuttomuus.


Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.Toiminta-ajatus


Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus ja perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.


Tavoitteena on kunkin lapsen oppimisen polun eteneminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä.


Opetus- ja muu henkilöstö tekee yhteistyötä huoltajien kassa oppimisen polun kaikissa vaiheissa.


Uusia asioita lähestymme monin eri keinoin, tavoitteenamme kokonaisvaltainen oppiminen. Lapsi on aktiivinen toimija, joka oppii leikkien, liikkuen ja tutkien. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Erilaisuutta hyväksyvässä ilmapiirissä lapsen on turvallista ilmaísta itseään.


Esiopetusvuoden aikana tutustumme luontevasti tulevaan kouluympäristöön toimimalla yhteistyössä kouluväen kanssa. Koulun tilat, oppilaat ja henkilökunta ovat osa oppimisympäristöämme.
Esiopetus kuuluu päivähoidon esimies Ritva Parviaisen vastuualueeseen.7.1.2019
Lisätietoja

    

Päivähoidon esimies
Parviainen Ritva
Puh: +358 2 434 5369
Gsm: +358 50 361 5352


Esiopetukseen ilmoittautuminen 4.1.-19.1.2019
Sähköiset_palvelut_banneri.jpgMikäli lapsella on lisäksi täydentävän varhaiskasvatuksen tarve, täytä myös varhaiskasvatushakemus.


Tätä hakemusta ei tarvitse täyttää, mikäli lapsi on jo päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Esiopetus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.