Tiedote 26.1.2009

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Naantalissa järjestetään maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille lapsille kokopäiväryhmissä päiväkodeissa tai osapäiväisessä esiopetusryhmässä.

 

Esiopetusryhmä perustetaan kaikkiin niihin päiväkoteihin, joihin ilmoittautuu vähintään seitsemän (7) esiopetusikäistä lasta. Mikäli osapäiväistä esiopetusta tarvit-sevien lasten määrä on enintään 20, perustetaan vain yksi osapäiväryhmä keskustan alueelle. Esiopetusta annetaan keskimäärin neljä tuntia päivässä, toiminta-aika noudattaa koulujen lukuvuotta. Ilmoittautumiset esiopetukseen tulee tehdä 27.2.2009 mennessä päiväkotiin, päivähoitotoimistoon tai esiopetusryhmään. Ilmoittautua voi myös Internetin kautta, Naantalin kaupungin kotisivuilla, osoitteessa: www.naantali.fi. Myös päivähoidossa jo oleva lapsi tulee erikseen ilmoittaa esiopetukseen.
 
Ilmoittautumislomakkeita saa päiväkodeista, päivähoitotoimistosta, kaupungin palvelupisteistä ja esiope-tusryhmästä. Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarve, hänen esiopetuksensa järjestetään päiväkodissa, muussa tapauksessa osapäiväisessä esiopetusryhmässä.  Päivähoitomaksuissa otetaan huo-mioon esiopetuksen maksuttomuus sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti. Lisätietoja päivähoitopal-veluista saa päivähoitotoimistosta päivähoidon esimieheltä p. 4345 369 ja 050 3615352.

 

ILMOITTAUTUMINEN RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KOULUISSA JÄRJESTETTÄVÄÄN ESI-OPETUKSEEN

 

Rymättylän ja Velkuan kouluissa järjestettävään esiopetukseen ilmoittaudutaan
13.2.2009 mennessä. Ilmoittautumislomakkeita saa palvelupisteistä (Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9,Velkuan Kummeli ja kaupungintalon palvelupiste, Käsityöläiskatu 2).


Lomakkeen voi palauttaa palvelupisteisiin tai sivistysvirastoon, Tullikatu 11, 21100 Naantali.


Lisätietoja: Rymättylän koulu, Mikko Tapanila puh. 040 524 5847, Velkuan koulu, Päivi Soukka puh. 040 9000 835.
 
Päivähoitotoimisto
SIVISTYSVIRASTO 

1.12.2010

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ilmoittautuminen esiopetukseen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.