Varhaiserityiskasvatus (VEK)

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten varhaiskasvatus pyrkii tukemaan lapsia niillä kehityksen alueilla, joilla heillä on vaikeuksia.

Tärkeää on ongelmien varhainen havaitseminen ja ennaltaehkäisy. Varhaiserityiskasvatuksen

tehtävänä on turvata näille lapsille kuntouttava toimintaympäristö päivähoidossa. Tavoitteena on yhdessä perheen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tukea lapsen kehitystä ja oppimisvalmiuksia ja pyrkiä kaikkien lasten kohdalla oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn.

Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat varhaiskasvatusta lähipäiväkodissaan. Kaikissa päiväkodeissa toteutetaan kuntouttavaa toimintaa yksilö- ja/tai pienryhmäopetuksena. Tarvittaessa lapsen tai ryhmän tukena on erityispäivähoitaja.

Varhaiserityiskasvatuksessa toimii kolme kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO) ja kolme lapsiryhmässä vakituisesti työskentelevää varhaiskasvtuksen erityisopettajaa (VEO). Varhaiskasvatukse erityisopettajat ovat vastuussa lapsen kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä perheen, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja muun kuntouttavan tahon kanssa.


Integroitu erityisryhmä

Kreivinniityn päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä. Ryhmä on 12-paikkainen 3-6-vuotiaiden kokopäiväryhmä. Ryhmässä on 5 + 7 hoitopaikkaa: 5 kuntoutuspaikkaa lapsille, joilla on erityisen tuen tarvetta kehityksessään ja 7 tavallista paikkaa. Henkilökuntana on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Tarvittaessa ryhmässä voi työskennellä lisäksi myös erityispäivähoitaja. Erityistä tukea tarvitsevat lapset valikoituvat ryhmään tuen tarpeen määrän mukaan.

Naantalin varhaiskasvatuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että jokaisessa päiväkodissa olisi varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

7.9.2018

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen johtaja
Rantala Kaisa
Puh: +358 40 669 3926Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Ali-Keskikylä Nina

Gsm: +358 44 733 45 08


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Luostarinen Eeva

Gsm: + 358 44 733 45 16


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Junnila Satu

Gsm: +358 44 733 47 09

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Varhaiserityiskasvatus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.