Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Kela maksaa lakisääteisen tuen lisäksi kunnallista yksityisen hoidon tukea seuraavin perustein:Kaupungin ja Kelan välistä sopimusta muutetaan varhaiskasvatuslain muutosten mukaisesti 1.8.2016 alkaen.Yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa olevasta lapsesta. Yksityisessä päiväkodin hoitopaikan ostamiseen käytetään 1.8.2016 alkaen palveluseteliä.Kuntalisän suuruus yksityisessä perhepäivähoidossa määräytyy jatkossa lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:                               kokopäivähoito (yli 20 h/vko)    enintään 20 h/vko


alle 3-vuotias            290 € / kk                               145 € / kk


yli 3-vuotias              260 € / kk                               130 € / kk


Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että Kela maksaa perheelle yksityisen       hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei makseta vanhempainrahakauden ajalta.•Kela on ilmoittanut kunnille yksityisen hoidon tuen muutoksesta. Yksityisen hoidon tuen hoitoraha määräytyy jatkossa lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Hoitoraha on joko 63,93 €/kk tai 173,74 €/kk.Perhe voi saada


• suurempaa yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, jos lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen,

• pienempää yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikossa,
• esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevasta lapsesta yksityisen hoidon tukea vain, jos lapsella on oikeus esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.Muutoksella ei rajoiteta lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa. Perhe voi sopia kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yksityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus perheellä on.Kela selvittää varhaiskasvatusoikeuden laajuuden niiden lasten osalta, joista maksetaan yksityisen hoidon tukea. Kunta tekee päätöksen lapsista, joilla on erityisestä syystä tarve 20 laajempaan varhaiskasvatukseen ja ilmoittaa päätöksestä Kelaan.
17.10.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yksityisen hoidon tuen kuntalisä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.