Toiminta


Tarjoamme lapselle laadukasta, hyvää päivähoitoa lapsen ja perheen tarpeista lähtien. Hyvään päivään päiväkodissa kuuluu hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Kaikkia näitä lapsi saa leikkien lomassa vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa.


Taimon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman keskeisiä painotuksia ovat:

  • hyvinvoiva lapsi
  • hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus
  • vanhempien roolin vahvistaminen: kasvatuskumppanuus
  • ammatillinen osaaminen kasvattajayhteisönä


Tärkeimpiä toimintatapojamme ovat leikki, lukeminen, liikunta, luontoretket ja musiikki. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti pienryhmissä. Tarinatalolaisina kannustamme lapsia saduttamalla ja tarinankerronnalla omien kertomusten tuottamiseen ja mielikuvituksen käyttämiseen.


Olemme mukana toteuttamassa Valon Ilo kasvaa liikkuen!- varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaa.


Ympäristötietoisuutemme on palkittu kolmasti Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran myöntämällä Vihreällä Lipulla.


Meistä on tärkeää oppia löytämään sadun taika arjen pienistä asioista!


Annamme päiväkodissa esiopetusta Naantalin kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti koulujen toiminta-aikana.


Noudatamme päiväkodissamme Naantalin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.


10.8.2015


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Toiminta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.