Lastenvalvoja


Lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistamiseen liittyvät asiat sekä lasten huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät asiat.


Lastenvalvoja antaa tietoa, neuvoja ja ohjausta silloin, kun on kysymyksessä isyyden vahvistaminen. Lastenvalvoja hoitaa myös lasten elatussopimusasiat.


Huollon ja tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Vanhemmat voivat sopia lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyvistä asioista sosiaalitoimistossa. Sopimukset tehdään kirjallisesti ja ne vahvistetaan sosiaalitoimistossa.


Lapselle voidaan vahvistaa maksettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatussopimus on kirjallinen ja se vahvistetaan sosiaalitoimistossa.


Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatuksesta, huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta, he voivat hakea päätöstä oikeudesta. Tarvittaessa oikeus pyytää selvityksen lapsen olosuhteista sosiaalilautakunnalta.


Isyyden tunnustukset:


Kari Virtanen, puh. 050 5909 364 (klo 9 - 10)


Huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset:


Kari Virtanen, puh. 050 5909 364

31.7.2017

Lisätiedot ja ajanvaraus:Lastenvalvoja / sosiaalityöntekijä
Virtanen Kari
Puh: +358 2 4345 243
Gsm: +358 50 5909 364
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lastenvalvoja".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.