Nuorten palvelut


Nuorten avohuollonohjaus on sosiaalityöhön kuuluvaa asiakastyötä syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Kyseessä on sosiaalitoimen palvelumuoto naantalilaisille alle 18- vuotiaille nuorille sekä lisäksi lastensuojelun jälkihuollossa oleville alle 21- vuotiaille. Työskentelyn aloittaminen perustuu sosiaalityöntekijän arvioon ja päätökseen.

 

Tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus keskusteluun sekä saada yksilöllistä tukea ja ohjausta elämänhallinnan eri osa-alueilla. Tuen tarve voi liittyä mm. koulunkäyntiin, murrosikään, päihdeasioihin, perhetilanteeseen tai itsenäistymiseen. Nuoren tilanteen kartoittamisen jälkeen nuorelle voidaan tarjota hänen tarvitsemaansa ohjausta ja tukea.

Työskentely nuoren kanssa on tavoitteellista ja säännöllistä. Työskentely on jaettu neljään vaiheeseen: kartoitusvaihe, työskentelyvaihe, seurantavaihe ja lopetus. Työskentely ja sen kesto riippuu nuoren kokonaistilanteesta.

 

Työskentelyssä mallintaminen ja aktivoiva työote ovat keskeisiä asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi. Nuorten avohuollon ohjaajat käyttävät erilaisia asiakastyöhön kehitettyjä lomakkeita ja menetelmiä esim. itsenäistyvät nuoren roolikartta, verkostokartta, valokuva- ja tunnekortit. Työntekijöillä on tietoa erilaisista nuorten palveluista. Keskeistä työskentelyssä on nuoren myönteisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

 

Avohuollon ohjaajien työtilat sijaitsevat osoitteessa Tuulensuunkatu 8, 21100 Naantali (Pointin tiloissa). Tapaamiset järjestetään toimistolla, kotikäynnillä, koulussa tai arjen eri toimintaympäristöissä.

 


5.6.2018

Yhteystiedot

Vastaava perheohjaaja
Lehmus-Lehto Satu
Gsm: +358 44 7334 603
Avohuollon ohjaaja
Peltopihko Irina
Gsm: +358 44 7334 511
Avohuollon ohjaaja
Tanskanen Jonna                     (sij. Maria Kari)
Gsm: +358 44 733 4626

   

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Nuorten palvelut".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.