Sosiaalitoimen perhetyö


Perhetyö on pääasiassa perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua, ohjausta ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyö voi olla vanhemmuuden tukemista kasvatustehtävässä, vanhemmuuden arviointia tai lapsen hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Perhetyössä olennaista on aina lähelle asiakasta viety ja perheen omia voimavaroja tukeva työskentely. Perhetyön suunnitelma ja tavoitteet laaditaan aina yhdessä perheen kanssa. Perhetyön tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen. Palvelun keskeisinä periaatteina ovat asiakasperheen asiakaslähtöisyys, osallisuus ja osallistaminen, varhainen tuki ja erityisesti lapsen etu.

Perhetyö on jaettu neljään vaiheeseen: kartoitusvaihe, työskentelyvaihe, seurantavaihe ja lopetus. Perhetyöntekijät käyttävät työssään erilaisia menetelmiä, joita ovat esimerkiksi konkreettinen yhdessä tekeminen, menetelmäkorttien käyttö, roolikartat ja perhetehtävät.


Tehostettu perhetyö


Tehostettu perhetyö on kohdistettu perheille, joissa on alaikäisiä lapsia joko kotona tai sijoitettuna. Tavoitteena on vahvistaa lapsiperheen vanhemmuutta ja auttaa perhettä selviytymään arjessa itsenäisesti tai tietyin tukimuodoin. Tehostettu perhetyö tukee lastensuojelun asiakasperheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea haasteellisen tilanteensa vuoksi. Perheen osallistuminen työskentelyyn on vapaaehtoista. Se vaatii perheeltä sitoutumista ja muutosvalmiutta. Työtä tehdään koko perheen kanssa ja se perustuu perheen voimavarojen vahvistamiseen.


Perhetyöntiimi


Perhetyön tiimiin kuuluu kaksi perheohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa sekä vastaava perheohjaaja, jotka ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sosiaaliohjaajia ja sosionomeja (AMK ja YAMK). Vastaava perheohjaaja vastaa perhetyön koordinoinnista. Lisäksi vastaava ohjaaja ottaa vastaan kyselyt lapsiperheiden kotipalvelusta.


5.6.2018
Yhteystiedot


Vastaava ohjaaja

Lehmus-Lehto Satu

Gsm: +358 44 733 4603Perhetyöntekijät:

Kainulainen Marja

Kortelainen Anna-Kaisa


Perheohjaajat:

Heiskanen Johanna

Syrjälä AnuNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Sosiaalitoimen perhetyö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.