Omaishoidon tukiMitä omaishoidon tuki on?


Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.   

Mitä omaishoidon tuen hakijan on huomioitava?


Hakemuksen lisäksi on toimitettava lääkärinlausunto hoidettavasta. Lääkärinlausunnon lisäksi hoidon tarvetta kartoitetaan kotikäynillä. Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen työryhmä arvioi omaishoidon tuen tarpeen.


Omaishoidon tukea koskevat päätökset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi. Uusille tuen saajille tuki myönnetään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta lähtien ja maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Tuki on hoitajalle veronalaista ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.


Omaishoidon tuki tarkistetaan aina, kun hoitosuhteessa tapahtuu muutoksia. Muutosten ensisijainen ilmoittamisvelvollisuus on hoitajalla. Kun tuen myöntämisedellytykset lakkaavat pysyvästi, tuki maksetaan muutoskuukauden loppuun.Omaishoidon tuen hakeminen


Tukea haetaan sosiaalikeskuksesta. Hakemuksen voi tulostaa tästä tai hakea kaupungintalon palvelupisteestä.


 

29.5.2018

Avohuollonohjaaja
Peijonen Kirsi
Puh: +358 2 436 2785
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Sosiaalityöntekijä
Koski Veli-Matti
Puh: +358 2 4345 240         (puhelinaika klo 9 - 10)
Gsm: +358 50 3390 560
Sosiaalityöntekijä
Hynninen Raine       
Puh: +358 2 4345 385             (puhelinaika klo 9 - 10)
Gsm: +358 44 7334 697
    
Avohuollon ohjaaja
Dahlin Mervi
Gsm: +358 500 9203 31


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Omaishoidon tuki".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.