Kotihoidon tukipalvelut täydentävät kotihoidon palveluja


Tukipalvelut ovat palveluja, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Palvelut ovat maksullisia ja tarveharkinnaisia.



Ateriapalvelu


 • Vanhuksilla on mahdollisuus ruokailla kaupungintalon henkilöstöruokala Kuudessa Sisaressa, koulujen ruokaloissa sekä päiväkodeissa. Ateria on mahdollista saada kotiinkuljetettuna, jos liikkuminen kodin ulkopuolella on vaikeaa.


 • Ruokailtaessa kouluissa tai päiväkodeissa täytyy ruokailusta sopia etukäteen. Ateriamaksu suoritetaan ruokalipuilla, jotka voi lunastaa kaupungintalon palvelupisteestä.


 • Kotihoidon lounaslistat noudattavat terveyskeskuksen ja palvelutalojen ruokalistoja. Ruokalistoja on mahdollisuus saada kotiin kotihoidon henkilökunnalta.


 • Naantalin kaupunki on siirtynyt kotipalveluaterioiden osalta kylmiin jäähdytettyihin aterioihin vuoden 2017 alusta lähtien. Kylmien aterioiden jakopäivät ovat tiistaisin ja perjantaisin. Kylmät ateriat valmistaa yksityisyrittäjä.


Lounaslistat>>  


Saunapalvelu


 • Saunapalvelu järjestetään henkilöille, joilla ei ole riittäviä peseytymismahdollisuuksia ja/tai eivät kykene itse huolehtimaan peseytymisestään.


 • Saunapalvelu järjestetään kaupungin osoittamissa tiloissa ja palveluun sisältyy kuljetus

.

Kauppapalvelu


 • Kauppakassipalvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Kauppakassipalvelu sisältää päivittäistavaroiden tilaamisen kaupasta ja niiden toimittamisen kotiin kerran viikossa.



Pyykkipalvelu


 • Pyykkipalvelu tuotetaan yksityisellä palveluntuottajalla asiakkaan kustantamana.


Siivouspalvelu

 

 • Siivouspalvelu järjestetään tulosidonnaisilla palveluseteleillä tai asiakas ostaa palvelun itse yksityiseltä palveluntuottajalta.


 • Seteleitä myönnetään 2 kappaletta kuukautta kohden ja setelin arvo määräytyy tulojen mukaan.


 • Sotainvalidit joiden haitta-aste on 10 % tai enemmän saavat siivouspalvelun maksutta.


 • Palveluseteliä haetaan kotihoidosta tai sosiaali- ja terveysvirastosta, jossa neuvotaan palvelusetelin käytössä.


 • Kotihoidon työntekijät huolehtivat hoitoympäristön siisteydestä.



Muut kotona pärjäämistä tukevat palvelut/tukimuodot:


Päivätoiminta


 • Päivätoiminnalla ylläpidetään ikäihmisten fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä ja tuetaan näin selviytymistä kotona.


  

3.1.2019




Lisätiedot:


Avohuollonohjaaja
Peijonen Kirsi
Puh: +358 2 436 2785
etunimi.sukunimi@naantali.fi









NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kotihoidon tukipalvelut".





Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.