Toiminnan ja talouden raportit

Tällä sivulla julkaistaan raportit käyttötalouden ja investointien  määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta, henkilöstökulujen toteutumisesta,  talousarvioon tehdyistä muutoksista, maksuvalmiudesta sekä verotilityksistä. Toteutumia seurataan kumulatiivisesti vuoden alusta alkaen ja julkaistuna on viimeisin raportti.

Raportit päivitetään kolmannella viikolla kalenterikuukauden päättymisestä (vuoden ensimmäinen raportti tammi-helmikuulta maaliskuussa).


Käyttötalouden toteutumavertailuissa eivät ole mukana rahoituserät eivätkä poistot. Talousarvion rakenteelliset muutokset on otettu huomioon.


Raporttien kaavioissa esiintyy käsite "talousarvio". Se näkyy raporteissa graafisesti yleensä suorana viivana, koska sen arvoja ei ole syötetty kausikohtaisina arvoina. Raporteissa käytetään termiä "Kaupunki yhteensä". Otsikoinnista huolimatta tällainen raportti ei pidä sisällään taseyksiköitä (Tilalaitos, Vesihuolto).


Jos raporteissa käytetään päätoimialojen mukaista jakoa, niin käytetty toimialajako kattaa eri lautakuntien toiminnan seuraavasti:
HALLINTOPALVELUT = keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen jaostot, saaristolautakunta
SOSIAALI – TERVEYSPALVELUT = sosiaali- ja terveyslautakunta
SIVISTYSPALVELUT = koulutuslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
TEKNISET PALVELUT = ympäristö -ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta
1.1.2015 alkaen kaupungille jääneet satamatoiminnot sisältyvät HALLINTOPALVELUT-toimialaan.


Tilalaitoksen ja Vesihuollon taseyksiköt sisältyvät yllämainitussa raportoinnissa TEKNISET PALVELUT-toimialaan. Taseyksiköitä raportoidaan myös erikseen.


Henkilöstökulut-raportti seuraa käyttötalouden henkilöstömenoja. Henkilöstötulot (esim. sairausvakuutuskorvaukset, vanhempainlomapäivärahat jne.) sisältyvät henkilöstökuluihin meno-oikaisuna. 


Vähäinen määrä henkilöstömenoja kohdistuu investointeihin ja ne ovat silloin osa kyseisen investointikohteen hankintamenoa.

7.1.2019


Raportit:

                                                                                                                              

Lisätietoja:

Kaupunginkamreeri
Heinonen Juha
Puh: +358 2 434 5214
etunimi.sukunimi@naantali.fi

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Toiminnan ja talouden raportit".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.