Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 - 2015

Taloussuunnitelman laatimista ovat erityisesti vaikeuttaneet talousarviorakenteen muutokset.

Uuden talousarviosuosituksen mukaan toiminnat on jaettu kohderahoitteisiin ja budjettirahoitteisiin. Toisaalta omista päätöksistä johtuen on tilalaitos erotettu erilliseksi taseyksiköksi, jolloin entiset sisäiset menot ja tulot ovat muuttuneet ulkoisiksi. Kaukolämpötoiminnan rakenteellinen muutos vähentää sekä tuloja että menoja yli 5 miljoonaa euroa. Nämä muutokset ovat vaikeuttaneet erityisesti vertailtavuutta aiempiin vuosiin.

 

Teknisiä vaikeuksia merkittävämpää on kuitenkin yleinen talouden epävarmuus. Orastava kasvu on taittumassa ja uuden laman pelko on todellinen. Uuden hallituksen päättämä tilapäinen valtionosuuksien alentaminen tuskin osoittautuu kovin lyhytaikaiseksi. Yhdistymisavustus 2,1 miljoonaa euroa jää pois vuonna 2012.

 

Naantalin erityisvahvuuksia ovat pitkään olleet jatkuva väestönkasvu, suhteellisen vahva huoltosuhde, tiivis yhdyskuntarakenne sekä poikkeuksellisen suuret yhteisövero- ja satamatulot. Tänä päivänä näistä erityisvahvuuksista on jäljellä satamatulot. Yhteisöverot ovat lisääntyneet, mutta hyvinäkään vuosina niiden suhteellinen painoarvo kaupungin taloudessa tuskin enää yltää aiemmalle tasolle. Väestörakenteeen nopea ikääntyminen näkyy jo hidastuvana palkkaverotulojen kasvuna ja lisääntyneinä menoina palveluissa.

 

Talousarviossa vuosikate paranee 8 miljoonaan euroon, mutta poistojen kasvaessa jää tulos kuitenkin 3,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

 

Kaupungin verojen kokonaiskertymän arvioidaan nousevan ensi vuonna 6,7 prosenttia, josta tuloveroprosentin korotus 0,5 prosenttiyksiköllä vaikuttaa 2,9 prosenttia. Valtionosuudet kasvavat 7,3 prosenttia. Toimintakate kasvaa 3,5 prosenttia tilinpäätösennusteesta. Henkilöstömenoissa on varauduttu 2,6 prosentin kasvuun tehdyn raamisopimuksen ja henkilöstösuunnitelman edellyttämien lisäysten perusteella.

 

Suunnittelukauden nettoinvestointimenoja (36,2 M€) on karsittu toimielinten esityksistä (50,3 M€). Talousarviovuoden 2012 osalta toimielinten esityksistä on paloaseman lisäksi vähennetty 3,4 miljoonaa euroa. Noin 9,1 miljoonan euron nettoinvestointiohjelma sisältää vuodelta 2011 siirtyvien kohteiden uudelleenbudjetointia 1,6 miljoonaa euroa. Tämä johtaa vuonna 2012 noin 1,1 miljoonan euron lisävelkaantumiseen. Paloasemahanke ei sisälly talousarvioon. Sen toteuttamistavasta tehdään avustusten perusteella eri päätös.

 

Talouden tasapainottaminen velkaantumisen pysäyttämiseksi on välttämätöntä. Verojen ja valtionosuuksien lisäksi on tulopohjaa vahvistettava maksujen ja muiden tulojen kautta. Tämä edellyttää uutta asemakaavoitusta kaavoitussopimuksineen, tonttimyynnin lisäämistä ja muiden kuin kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen osittaista myymistä. Suunnitelman mukaan kaupungin velkamäärä kääntyy laskuun vuonna 2015 laskuun.

 

Timo Kvist, kaupunginjohtaja

19.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

 

Kaupunginkamreeri
Heinonen Juha
Puh: +358 2 434 5214
etunimi.sukunimi@naantali.fi
 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 - 2015".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.