Hammashoitomaksut


Terveyskeskuksen hammashoitopalveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Hoito on maksullista 18-vuotta täyttäneelle. Maksut eivät kerrytä maksukattoa.


Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä hammashoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 51,40 € käynniltä.


Perusmaksuna peritään suuhygienistin tekemästä hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta 

10,30 € käynniltä, hammaslääkärin antamasta hoidosta 13,30 € käynniltä ja

erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta peritään 19,40 € käynniltä.


Käyntimaksun lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta kulloinkin voimassa olevan toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat maksut:


1. Tutkimukset
a. toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta   8,50 - 19,10 €
b. röntgentutkimuksista
- hammaskuvalta      8,50 € 
- leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvalta   19,10 € 


2. Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta  8,50 € 


3. Sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:
Vaativuusluokka
0 – 2        8,50 € 
3 – 4        19,10 € 
5 – 7        38,00 € 
8 – 10      55,60 € 
11 -         78,00 € 


4. Proteettiset toimenpiteet
a. proteesin huolto
- pohjauksella             55,60 € 
- proteesin korjaus      38,00 € 

b. kruunut ja sillat       185,80 € 
c. akryyliosa- ja kokoproteesi    185,80 € 
d. rankaproteesi                       225,50 € 


Proteettisten töiden hintoihin tulee lisäksi hammaslaboratoriokulut, jotka maksetaan suoraan palvelun tuottajalle.


5. Todistukset
a. Maksua ei peritä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta, esimerkiksi leikkausta tai jatkohoitoa varten tarvittavasta todistuksesta
b. Hammaslääkärin perusteltu lausunto, esimerkiksi vakuutusyhtiötä tai oikeuslaitosta varten, maksu peritään myös alle 18-vuotiailta 51,40 € 


 Hintaesimerkkejä:

- hampaan paikkaus 8,50 – 78,00 € + käyntimaksu
- juurihoito 19,10 – 55,60 € + käyntimaksu
- hammaskiven poisto 8,50 – 78,00 € + käyntimaksu
- hampaan poisto   19,10 – 78,00 € + käyntimaksu
- tutkimus  8,50 - 19,10 € + käyntimaksu
- puudutus leuanpuoliskolta esim. paikkauksen yhteydessä 8,50 €
- röntgentutkimus muun käynnin yhteydessä  8,50 – 19,10 €
- ehkäisevä hoito muun käynnin yhteydessä   8,50 €
- proteesin pohjaus  55,60 € + hammaslaboratoriokulut + käyntimaksut
- rankaproteesi  225,50 € + hammaslaboratoriokulut + käyntimaksut10.1.2017


Naantalin terveyskeskus
Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali
vaihde: 02 4345 111 

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hammashoitomaksut".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.