Todistushinnasto 1.1.2018 alkaen


Maksuttomat todistukset
· sairauslomatodistukset
· kuolintodistukset
· veteraanitodistukset
· veteraanin puolison B-todistus ja Lotta-kuntoutus
· rokotustodistus
· todistus kuljetuspalvelua varten
· todistus edunvalvojan määräämistä varten
· hoitoon liittyvät todistukset (esim. B-todistus kuntoutusta, sairaslomaa tai erityiskorvattavia lääkkeitä varten)


50,80 €
· E-todistukset + muut vakuutusyhtiöiden maksamat todistukset
· B-todistukset KELA:n etuuksia varten (esim. eläke ja kuntoutustuki), muut potilaan hoitoon liittymättömät B-todistukset
· sukellus- ja lentolupakirjaa varten
· hammaslääkäritodistukset
· merimiestodistukset
· C- ja T-todistukset 

· vieraskieliset todistukset
· vapaamuotoiset todistukset


61,00 € 
· ajokorttitodistus


11.1.2018


Naantalin terveyskeskus
Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali
vaihde: 02 4345 111 

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Todistushinnasto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.