Hoitoon pääsy


Terveyskeskuksen hammashoito on tarkoitettu kaikille kaupungin asukkaille. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kokonaishoidossa. Asiakkaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli hammaslääkärille, suuhygienistille ja/tai hammashoitajalle. Suun terveydenhuolto kuuluu hoitotakuun piiriin, joten potilas pääsee kiireettömään hoitoon kuuden kuukauden sisällä yhteydenotosta.


KIIREELLINEN HOITO

Hammashuollon päivystys on tarkoitettu välitöntä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa tarvitseville asiakkaille. Äkillinen särky, turvotus, tulehdus ja tapaturmat hoidetaan päivystysvastaanotolla. Lohkeamat, hampaiden viiltely, limakalvovaivat ym. oireet hampaiden tai suun alueella hoidetaan lakisääteisesti 3 viikon - 3 kuukauden kuluessa.


KIIREETÖN HOITO JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Suun terveystarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, sen kehitys ja hoidon tarve. Määräaikaistarkastus sisältää suun ja hampaiden tutkimuksen, terveysneuvonnan ja ehkäisevän ja korjaavan hoidon. Tarkastusväli määritellään yksilöllisesti. Tarkastukset tekee hammashoitaja, suuhygienisti tai hammaslääkäri.


ODOTTAVAT VANHEMMAT
Vanhemmat kutsutaan odotusaikana iltatilaisuuteen, jossa kerrotaan omien ja tulevan lapsen hampaiden hoidosta ja lapsen hampaiden kehityksestä. Asetuksen mukainen määräaikainen suun terveystarkastus tehdään ensimmäistä lasta odottavalle perheelle.


ALLE KOULUIKÄISET
Huoltaja varaa itse lapselleen ensimmäisen ajan hammashoitolaan, kun lapsi on 6 kuukauden ikäinen. Tämän jälkeen lapset kutsutaan hammashoitoon vuosittain kouluikään asti niin, että seuraava aika on yleensä 1-vuotiaana. Asetuksen mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset tehdään 1 tai 2-vuotiaana, 3 tai 4-vuotiaana ja 5 tai 6-vuotiaana.


KOULULAISET
Naantalin, Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan peruskoulujen oppilaat kutsutaan hammastarkastukseen luokkalistan perusteella. Tarkastusväli määritellään yksilöllisesti, se vaihtelee hoidon tarpeesta riippuen puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Asetuksen mukaiset määräaikaistarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokalla ja opiskelijoille kerran opiskeluaikana.
Koululaiset on jaettu eri hammaslääkäreille sen mukaan missä koulussa he käyvät. Naantalin, Merimaskun ja Velkuan alakoulun oppilaat ja kaikki yläkoulujen oppilaat käyvät hoidossa Naantalin hammashoitolassa, Rymättylän alakoulun oppilaat hoidetaan Rymättylän hammashoitolassa.
Oikomishoitoa tehdään alle 18-vuotiaille. Asiakkaat saavat lähetteen oikomishoitoon perushoidon tarkastuksen yhteydessä.


MUUTTAJAT
Kaupunkiin muuttaneet asiakkaat, jotka tarvitsevat hammashoitoa tai joilla hammashoito on jäänyt kesken entisellä kotipaikkakunnalla, voivat ottaa yhteyttä hammashoidon ajanvaraus- ja neuvontapuhelimeen ma-pe klo 10 - 15 puh. 02 4362 602. Erityisesti kesken jäänyt oikomishoito edellyttää pikaista yhteydenottoa hammashoitolaan.
Muuton jälkeen ensimmäisen tarkastus- ja hoitoajan varaamisesta vastaavat lasten vanhemmat.
Koululaiset on jaettu eri hammaslääkäreille sen mukaan missä koulussa he käyvät. Naantalin, Merimaskun ja Velkuan alakoulun oppilaat ja kaikki yläkoulun oppilaat  käyvät hoidossa Naantalin hammashoitolassa, Rymättylän alakoulun oppilaat hoidetaan Rymättylän hammashoitolassa.


ERITYISRYHMÄT


VETERAANIT
Terveyskeskuksen hammashoidossa käyneet veteraanit ja miinanraivaajat kutsutaan ylläpitohoitoon hammaslääkärin määrittelemän yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarkastus ja ehkäisevä hoito on veteraaneille ja miinanraivaajille maksutonta. Proteettisesta hoidosta peritään maksu vain teknisen työn osuudesta, joka maksetaan suoraan työn tehneelle hammasteknikolle.


KEHITYSVAMMAISET JA PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA OLEVAT ASIAKKAAT
Terveyskeskuksen hammashoidossa käyneet kehitysvammaiset ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat kutsutaan ylläpitohoitoon hammaslääkärin määrittelemän yksilöllisen tarpeen mukaan. Hoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.


KOTIHOIDON ASIAKKAAT JA OMAISHOITAJAT

Kotihoidon asiakkaat ja omaishoitajien suun terveyspalveluiden tarve kartoitetaan hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Terveyskeskuksen hammashoidossa käyneet asiakkaat kutsutaan ylläpitohoitoon hammaslääkärin määrittelemän yksilöllisen tarpeen mukaan. Hoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.


PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON ASIAKKAAT

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaiden hammashoito järjestetään terveyskeskuksessa ja heidät kutsutaan ylläpitohoitoon hammaslääkärin määrittelemän yksilöllisen tarpeen mukaan. Asiakkaan tarvitsema hammashoito sisältyy hoitomaksuun.


ULKOMAALAISET JA SUOMEN KANSALAISET, JOIDEN KOTIKUNTA ON ULKOMAA

Kiireellinen hoito annetaan kaikille oleskeluaika huomioiden.

Jos henkilö osoittaa kuuluvansa Suomea sitovan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, asiakasmaksut peritään siten kuin ne peritään kuntalaiselta (alle 18-vuotiaille hoito on maksuton). Osoittaakseen oikeutensa asiakkaalla on oltava:

EU/ETA-maat tai Sveitsi, Australia, Kanada Quebec:

       Potilaalla on Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai E111-, E112-, E121-, S1-lomake.

Pohjoismaat ja Iso-Britannian kansalaiset:

       Potilaalla on passi tai henkilöllisyystodistus.

Suomen Kela-kortti ei riitä osoittamaan oikeutta, jos henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa.


Jos kaikkia selvityksiä ei ole tai asiakas tulee valtiosta, jota ei koske Suomea sitovat sairaanhoitosopimukset, hoidosta peritään aiheutuneiden kustannusten mukainen maksu asiakasmaksuna. Maksut peritään myös alle 18-vuotiaiden hoidosta.

2.7.2018

Jonotusaika kiireettömään hoitoon sekä Naantalin että Rymättylän hoitolaan on noin 3 kuukautta.

Päivitetty 02.07.2018

Naantalin terveyskeskus
Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali
vaihde: 02 4345 111 

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hoitoon pääsy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.