Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on muuta neuvolatyötä täydentävää palvelua, jonka avulla pyritään löytämään perheen omia voimavaroja neuvonnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

Lapsiperheen elämässä voi olla vaiheita, joissa omat voimavarat eivät tunnu riittävän arjessa selviämiseen. Vauva valvottaa ja on itkuinen, imetyksessä on ongelmia, vuorokausirytmi on hukassa, vanhemmat kokevat epävarmuutta lapsen hoidossa tai kasvatuksessa tai jokin yllättävä tilanne kohtaa perhettä. Nämä ovat esimerkkejä tilanteista, joissa perhe voi kaivata ulkopuolista tukea.


Neuvolan perhetyö on neuvontaa, palveluohjausta ja yhdessä tekemistä perheen kanssa vastausten löytämiseksi pulmatilanteisiin.


Neuvolan perhetyö on mahdollista, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi ja


  • tarvitaan neuvontaa lapsen hoitoon tai kasvatukseen liittyvissä asioissa
  • oma  vanhemmuus tai jaksaminen mietityttää
  • perheen tukiverkosto on vähäinen
  • pari- tai perhesuhteissa on pulmia.


Neuvolan perhetyö on osa neuvolapalvelua ja on maksutonta.


Lisätietoa neuvolan perhetyöstä arkisin


Terveydenhoitaja Elina Ketola

p. 044 733 0029

p. (vaihde) 02 4345 111

elina.ketola@naantali.fi


14.9.2017


Naantalin terveyskeskus
Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali
vaihde: 02 4345 111 

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Perhetyö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.