Avohoito

Terveyskeskuksen päihdetyön terveydenhoitajat hoitavat riippuvuussairauksien lääkehoidon toteutuksen ja antavat siihen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi toteutetaan asetuksen (33/2008) mukaista opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoa.

            

Sosiaalityön päihdetyön sosiaaliohjaaja kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan sekä tuen tarvetta ja antaa SHL 24§ mukaista ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalista tukea, jonka tavoitteena on vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tukea päihteettömyyteen. Työskentely voi olla myös suunnitelmallista toipumistyöskentelyä. Lisäksi sosiaaliohjaaja työskentelee päihdekuntoutuksesta kotiutuneiden kanssa.

                    

Jotta voimme Sosiaali- ja terveyspalveluissa auttaa mahdollisimman hyvin, hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi ja -suunnitelma tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollossa. Päihdekuntoutus asiat käsitellään aina moniammatillisessa päihde- ja mielenterveystiimissä asiakkaan kirjallisella luvalla.

            

          

         

            

             

21.6.2017

Terveydenhoitaja
Suominen Sanna
+358 50 4141 191

puh. aika: 11.00 - 12.00

          

Terveydenhoitaja
Lohja
Krista-Marie
050 3814 886

puh. aika: 11.00 - 12.00

         

Sosiaaliohjaaja
Ristilehto Katja
+358 44 4171 363

puh. aika: 11.00 - 12.00

Naantalin terveyskeskus
Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali
vaihde: 02 4345 111 

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Avohoito".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.