Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa tapahtunutta lapsen terveydentilan seurantaa.  Sen tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys kouluaikana sekä näin luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa ja toimii kiinteässä yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa.

               
Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisössä terveyden edistämisen asiantuntija. Hän toteuttaa oppilaskohtaista terveydenhoitoa ja terveyskasvatusta sekä osallistuu koulun terveydellisten olojen valvontaan. Tavoitteena on kannustaa oppilasta terveellisten elintapojen omaksumiseen, tukea itsetunnon kehittymisessä ja elämäntaitojen hallinnassa.

Kouluterveydenhoitaja on oppilaan luottamushenkilö, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja huolehtii puuttuvista rokotuksista, toimii asiantuntijana terveyskasvatuksessa ja yhteistyössä vanhempien kanssa.

                           

Peruskoulun terveystarkastukset

Oppilaiden terveyttä seurataan kolmella laaja-alaisella terveystarkastuksella, joihin kutsutaan mukaan myös vanhemmat:

                      

  • 1.:lla luokalla koulutyön alkutaipaleella
  • 5.:llä luokalla murrosiän alkaessa
  • 8.:llä luokalla, tässä yhteydessä kirjoitetaan Nuorison terveystodistus

                         

Terveystarkastuksen tekee terveydenhoitajan lisäksi lääkäri. Tarkastusten välisinä vuosina kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat. Lisäksi kouluilla on terveydenhoitajan vastaanottoa.

                   

Opiskeluterveydenhuolto

                                 

Lukion terveystarkastukset
Terveydenhoitaja tai lääkäri suorittaa oppilaan tarpeiden/toiveiden mukaan 2. luokan tytöille terveyskeskustelun, 2. luokan pojilla puolestaan on lääkärin tekemä kutsuntatarkastus. Tämän lisäksi terveydenhoitaja tapaa oppilaita terveydentilan mukaan. Jokaista oppilasta hoidetaan yksilöllisesti.                  

20.6.2017

IMG_4470_2.jpg

Naantalin terveyskeskus
Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali
vaihde: 02 4345 111 

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kouluterveydenhuolto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.