Kuulutus 2.2.2006

Kantatie 40 parantaminen välillä Luolala - Vanto Naantalin ja Raision kaupungeissa yleisten ja yksityisten teiden järjestelyineen, tiesuunnitelma

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu ennen maantielain voimaantuloa, joten tiesuunnitelma

käsitellään ja hyväksytään silloin voimassa olleiden yleisistä teistä annetun lain ja -asetuksen

säännösten mukaisesti.

 

Tiesuunnitelma perustuu yleissuunnitelmaan: Naantalintien (kt 40) parantaminen Vanton ja

Luolalan liittymien kohdalla, Naantali ja Raisio, josta on pyydetty sidosryhmien lausunto 2004

ja josta Tiehallinnon keskushallinto on tehnyt yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen 4.5.2005.

 

Turun tiepiirin on lähettänyt 25.1.2006 tiesuunnitelman yleisistä teistä annetun asetuksen 14 §:n

mukaista käsittelyä varten.

 

Tiesuunnitelma on yleisesti nähtävillä kaupungintalon palvelupisteessä, Käsityöläiskatu 2 ja

kaupungin kotisivuilla www.naantali.fi .

 

Suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava Tiehallinnon Turun piirille ja ne on toimitettava

kaupungille 6.3.2006 klo 15.00 mennessä.

 

 

NAANTALIN KAPUNGINHALLITUS

 

 

Kuulutus on julkipantu Naantalin kaupungin ilmoitustaululle ajalle 1.2.- 6.3.2006 ja julkaistaan

3.2.2006 Rannikkoseudussa ja Turun Sanomissa sekä 8.2.2006 Kaupunkiuutisissa.

 

 

Riitta Alho

keskusarkistonhoitaja
1.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kt_40_parantaminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.