Kuulutus 11.2.2006

Palovuoren Kivi Oy:lle myönnettiin pidennys ympäristölupaan

Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on  18.1.2006 § 9  tehnyt päätöksen Palovuoren Kivi Oy:n ympäristöluvan määräajan pidentämisestä.


Palovuoren Kivi Oy:lle myönnettiin pidennys ympäristölupaan siten, että lupa on voimassa 31.12.2008 saakka. Ympäristölupa koskee kallion louhintaa ja
murskausta Luolalan teollisuusalueella korttelin 12 itäosassa.

Päätös on nähtävillä 24.1. - 23.2.2006 Naantalin kaupungin palvelupisteessä,
Käsityöläiskatu 2. Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta tai etua asia
koskee.Naantalissa 24.1.2006


KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAKuulutus on julkipantu Naantalin kaupungin ilmoitustaululle ajalle
24.1. - 23.2.2006.


Riitta Alho
keskusarkistonhoitaja

1.12.2010

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Palovuoren Kivi oy:lle myönnettiin pidennys ympäristölupaan".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.