Tiedote 31.5.2017

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulun poistuminen käytöstäKesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuvan uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kaupunki luopuu kesäkuun alusta lähtien kaupungintalon ala-aulassa sijaitsevan ilmoitustaulunsa käytöstä omien kuulutustensa ja ilmoitustensa osalta. Jatkossa Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat luettavissa kaupungin kotisivuilta, osoitteessa www.naantali.fi/tiedotteet/kuulutukset.


Valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten sekä muun lainsäädännön edellyttämät kuulu-tukset pidetään myös jatkossa nähtävänä ilmoitustaululla.


Naantalissa 31.5.2017


Matti Mieskonen
vs. arkistosihteeri


31.5.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulun poistuminen käytöstä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.