Tiedote 31.10.2017

Rautatieliikenne vilkastuu loppuvuodeksi Raision ja Naantalin Sataman välillä


Naantalin satamaan johtava rautatieyhteys on saamassa loppuvuodeksi jälleen liikennettä Raision ratapihan ja Naantalin väliselle ratayhteydelle ja edelleen sataman raiteelle Suomen Viljava Oy:lle saakka


Viikolla 45 alkava liikenne on tämän hetken tiedon mukaan jatkumassa päivittäin joulukuun loppuun saakka, mutta se on mahdollista jatkossakin. Suomen Viljavan mukaan liikenne painottuu alkuvaiheessa arkipäiviin.  


Liikkuminen rautatiealueella on vaarallista

Säännöllisen junaliikenteen puuttuessa on rautatiestä muodostunut vaarallinen ja luvaton ulkoilureitti ja oikotie Naantalin keskustan ja sataman välille. Liikkuminen on lain mukaan rangaistavaa muualla kuin rautatien ylittämiseen tarkoitetuissa ja erikseen merkityissä paikoissa.


Myös Raisiossa Naantaliin johtavalla raiteella ja sen läheisyydessä liikkuvia kehotetaan huomioimaan lisääntyvä raideliikenne.


Vartioimaton tasoristeys vaatii erityistä varovaisuutta kulkijoilta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan Rautatien ylittämisessä ja tasoristeyskäyttäytymisessä ylittäjällä itsellään on suuri vastuu. Junalla ja muulla raideliikenteellä on aina etuajo‐oikeus.Veturinkuljettaja ei välttämättä ehdi havaita radalla junan edessä olevia kulkijoita tarpeeksiajoissa, jotta hän ehtisi pysäyttää junan.


Juna ei luonnollisesti voi väistää kiskoilla olevaa estettä, vaan se törmää vääjäämättä. Kevyen

liikenteen käyttäjä tai autoilija on aina häviäjä törmätessään junaan tai pienempään raiteilla

liikkuvaan yksikköön, esimerkiksi veturiin tai työkoneeseen.


Naantalin satamassa sijaitseva Järveläntien vartioimaton tasoristeys vaatii autoilijoilta ja kevyeltä liikenteeltä erityistä varovaisuutta. Tämän tasoristeyksen näkyvyyttä korostetaan

tehostamalla liikennejärjestelyjä.


31.10.2017

Lisätietoja:

Yrjö Vainiala

Satamajohtaja

Operatiivinen ja kaupallinen johtaja

p. 050 464 9915


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Sataman junaliikenne".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.