Tiedote 16.3.2007

Kuntaliitosselvitys käynnistyi 6.3.2007

Hankkeen tavoitteena on laatia selvitys, josta selviää jokaisen kunnan osalta taloudelliset ja toiminnalliset edut ja haitat. Tarkoitus on rakentaa yhteisen kunnan toimintamalli, jolla voidaan turvata parhaiten kuntalaisten tarvitsemat palvelut.

 

Lähtökohtana kuntaliitosselvitykselle on ollut seitsemän kunnan yhdessä valmistelema Saaristokaupunkiselvitys ja sen antamat myönteiset näkymät. Mahdollinen kuntaliitos koskee myös seurakuntia. Seurakuntajako noudattaa kuntajakoa ellei ole seurakuntayhtymää.

 

Kuntaliitosselvitys tehdään pitkälti kuntien omana työnä. Selvityksen tekemistä varten on nimetty selvitystoimikunta, jonka tehtävänä on hyväksyä työ- ja viestintäsuunnitelma sekä liitosselvitystyön organisointi, valvoa ja ohjata kuntaliitosselvityksen valmistumista, tehdä kuntaliitosselvitystyön edellyttämät päätökset sekä laatia ehdotus yhdistymissopimukseksi.

 

Selvitystoimikunnan kokoonpano

 

Naantali:

 • Markku Tuuna, khpj (KOK)

 • Mikko Rönnholm, kvpj (SDP)

 • Terhi Vesterinen, teknisen ltk:n jäsen (VAS)

 • Heini Jalkanen, kh:n jäsen (KESK)

 • Jarkko Kanerva, valtuutettu (VIHR)

 

Rymättylä:

 • Taija Terä, khpj (KOK)

 • Juhani Saarinen, kvpj (KESK)

 • Lauri Laine, valtuustoryhmän pj  (SDP)

 

Merimasku:

 • Anne Linja, khpj (KOK)

 • Samuli Santalahti, kvpj (KESK)

 • Eliisa Ansamaa, kh:n jäsen (SDP)

 

Velkua:

 • Aulis Toivonen, khpj

 • Lasse Valtonen, kvpj

 

Lisäksi kuntien henkilöstöjärjestöt valitsevat edustajansa toimikuntaan.

 

Selvitystoimikunnan valmistelevana ryhmänä toimii kuntajohtajista ja -sihteereistä koostuva valmisteluryhmä, jonka sihteerinä toimii kehityspäällikkö.

 

Selvitystyön aikataulu

 

Selvitystyö valmistuu toukokuun 2007 loppuun mennessä. Mahdollinen kuntaliitos tapahtuisi 1.1.2009.

 

Valtuustot tekevät päätökset kuntaliitoksesta elokuussa 2007. Mikäli yhdistymispäätöstä ei tehdä, jää kullekin kunnalle aikaa valmistella tarpeelliset lain edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat valtioneuvostolle vuoden loppuun mennessä.

 

Neljän kunnan yhdistymisellä muodostettaisiin noin 18 000 asukkaan kunta. Kuntaliitoksen tapahtuessa 1.1.2009 saataisiin yhdistymisavustusta kaikkiaan 7 020 000 euroa.

 

Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kuntaliitosselvityksen etenemistä näiltä sivuilta ja kuntatiedotteista ja kaupungin tiedotuslehdestä. Kuntalaisilla on mahdollisuus myös antaa palautetta kuntaliitosselvitykseen liittyvissä asioissa Naantalin kotisivun palautekanavan kautta.

 

Liitosselvitysraportin valmistuttua jokaisessa kunnassa järjestetään kuntalaisille vuorovaikutteisia keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Naantalissa järjestetään kaikkien kuntien yrityksille ja järjestöille yhteinen tilaisuus.

 

Merimaskussa 13.3.2007

 

Pauliina Sarilo

Merimaskun kunnansihteeri

1.12.2010

 

 

Lisätietoja antavat:

 

Naantalin kaupunginjohtaja Timo Kvist puh. 02 434 5201

 

Merimaskun kunnanjohtaja

Juhani Kylämäkilä

puh. 02 436 9745 tai 050 345 8090

 

Rymättylän kunnanjohtaja

Kauko Kangas

puh. 02 277 0810 tai 0400 832 798

 

Velkuan kunnanjohtaja

Tiina Rinne-Kylänpää

puh. 02 277 9518 tai 040 900 0866


Seuraa selvityksen etenemistä Kunta-info-otsikon alta


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "käynnistyminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.