Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavaehdotus

15.12.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 13.12.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
14.12.2017
Lue lisää
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös koskien jätetaksaa

11.12.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 4.12.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
7.12.2017
Lue lisää
Vesijohdon rakentaminen mereen välille Airismaa-Iso Maisaari ja valmistelupa
Kuulutus
5.12.2017
Lue lisää
Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos

5.12.2017
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 27.11.2017

5.12.2017
Lue lisää
Kukolan teollisuusalueen III-osan asemakaavan muutos

5.12.2017
Lue lisää
Asumisneuvojatoimintaan rahoitusta

1.12.2017
Lue lisää
Vesilain mukainen lupahakemus: vesialueen ruoppaaminen Raudustenselällä

29.11.2017
Lue lisää
Energia- ja KierrätysParkki Oy:n hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelman hyväksyminen

28.11.2017
Lue lisää
Vesilain mukainen lupahakemus koskien valokuitukaapelin asentamista mereen, DNA Oyj

23.11.2017
Lue lisää
Vesilain mukainen lupahakemus, Riiaistenjärven pintavedenottamon suoja-aluepäätöksen rauettaminen

22.11.2017
Lue lisää
Tuhkamäen kaatopaikan jälkitarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Turun Seudun Energiantuotanto Oy

20.11.2017
Lue lisää
Vesilain mukainen päätös, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta

20.11.2017
Lue lisää
Ruonan yhdystien asemakaavamuutos

17.11.2017
Lue lisää
Raision kaupungin terveysvalvontajaoston kokoontumispäivät ja pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2017

22.12.2016
Lue lisää
Helsinki-Turku-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnos

29.1.2006
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.