Kuulutus 29.1.2006

Kuulutukset

Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kaupunki luopuu kesäkuun alusta julkisten kuulutusten ilmoitustaulun käytöstä omien kuulutustensa ja ilmoitustensa osalta. Jatkossa Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat luettavissa ilmoitustaulun sijaan kaupungin kotisivuilta.


Valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten sekä muun erityislainsäädännön (mm. maan-käyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) edellyttämät kuulutukset pidetään toistaiseksi myös jatkossa nähtävänä ilmoitustaululla.


Tarvittaessa ilmoituksia julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.

Rakennustarkastajan rakennusluvat 18.10.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
19.10.2017
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Emännänkatu 2–4
Julkipanokuulutus
18.10.2017
Lue lisää
Vesijohdon rakentaminen mereen välille Airismaa–Iso Maisaari ja valmistelulupa
Vesilain mukainen lupahakemus
13.10.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 11.10.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
12.10.2017
Lue lisää
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Neste Oyj
Öljynjalostamon uusi kuumaöljyuuni, Naantali
6.10.2017
Lue lisää
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Turun Korjaustelakka Oy
Alusten purkamista koskeva koetoimintailmoitus, Naantali
6.10.2017
Lue lisää
Vesilain mukainen lupahakemus, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta

6.10.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 4.10.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
5.10.2017
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätös 25.9.2017

3.10.2017
Lue lisää
Vesilain mukainen päätös, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta

29.9.2017
Lue lisää
Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupa

26.9.2017
Lue lisää
Yli-Kaivolan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen Naantalin Luonnonmaalla

22.9.2017
Lue lisää
Yli-Kaivolankujan katusuunnitelma on julkisesti nähtävillä 22.9.–23.10.2017

22.9.2017
Lue lisää
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Turun Seudun Energiantuotanto Oy

20.9.2017
Lue lisää
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2017
Asevelvollisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Sata-kunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2017.
17.7.2017
Lue lisää
Raision kaupungin terveysvalvontajaoston kokoontumispäivät ja pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2017

22.12.2016
Lue lisää
13.6.2017
Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.