Kuulutus 15.11.2018

Manner-Naantalin osayleiskaava


Naantalin kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 hyväksynyt Manner-Naantalin osayleiskaavan. Yleiskaava-alue koskee Naantalin kaupungin mannerosaa. Alue on pinta-alaltaan noin 2000 ha.


Turun hallinto-oikeuteen tehtiin kaupunginvaltuuston päätöksestä kaksi valitusta, joihin Turun hallinto-oikeus antoi hylkäävät päätökset 14.5.2018 (18/0125/1). Koska Turun hallinto-oikeuden päätös edellytti valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, osayleiskaavapäätös pantiin täytäntöön hallintolainkäyttölain 31 § 3 momentin perusteella.


Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtiin Turun hallinto-oikeuden päätöksestä yksi valituslupa-hakemus. Asia on rauennut muutoksenhakijan peruutettua valituslupahakemuksensa.


Osayleiskaavapäätös on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 4.10.2018.


Naantalissa 15.11.2018

16.11.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Manner-Naantalin osayleiskaava".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.