Kuulutus 18.7.2018

Sähkökaapelin asentaminen mereen väleille Hanka-Kramppi ja Sepänniemi-Lehtoranta-Korkkisluoto-Härmistö, Naantali


Vesilain mukainen päätös


EteIä-Suomen aluehallintovirasto on 18.7.2018 antamallaan päätöksellä nro 109/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan.


HAKIJA:

Caruna Oy


ASIA:

Sähkökaapelin asentaminen mereen väleille Hanka-Kramppi ja Sepänniemi-Lehtoranta-Korkkisluoto-Härmistö, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusajan 18.7.—17.8.2018 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 2. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
Vesialue 529-491-876-1
Lahdisluoto 529-554-876-3


LISÄTIETOJA ANTAVAT:

Ympäristöylitarkastaja llona Joensuu, puh. 0295 016 508
(tavoitettavissa 20.7.2018 saakka ja 1.-3.8.2018)

Ympäristöylitarkastaja Piia Nieminen, puh. 0295 016 611
(tavoitettavissa 30.7.2018 alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

18.7.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Sähkökaapelin asentaminen mereen väleille Hanka-Kramppi ja Sepänniemi-Lehtoranta-Korkkisluoto-Härmistö, Naantali".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.