Kuulutus 9.11.2018

Soinistentien alueen / Soinisen pientaloalueen asemakaava ja asemakaavamuutos


Soinistentien alueen / Soinisen pientaloalueen asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus, joka on päivätty 20.8.2018, pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 12.11.–12.12.2018 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla (Käsityöläiskatu 2, 4. kerros) sekä Naantalin kaupungin kotisivuilla (www.naantali.fi).

 

Suunnittelualue rajoittuu pohjoisosastaan Hakapellon kappeliin, idässä Soinistentiehen, etelässä Neljäntammenkujaan ja länsipuoleltaan Kartanonkaaren varrella oleviin asuntokortteleihin 19 ja 21 sekä Asessorinkujaan. Alueen läpi kulkeva Kartanontie jää asemakaavamuutosalueen ulkopuolelle.

 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2), tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi ennen nähtävilläolon päättymistä, eli viimeistään 12.12.2018 kello 15.00.

 

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, puh. 044 4171 380 ja suunnitteluavustaja Eeva Rytkölä, puh. 044 4171 248, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@naantali.fi, tai maankäyttöosaston palvelupiste, puh. 044 733 4753, sähköpostiosoite mittausosasto@naantali.fi.

12.11.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Soinistentien alueen / Soinisen pientaloalueen asemakaava ja asemakaavamuutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.