Kuulutus 7.2.2019

Naantali – Mutkatonta asumista Soinisissa, tarjouskilpailu

Soinisten pientaloalueen tonttien tarjouskilpailu 11.2.- 4.3.2019


Naantalin kaupunki myy tai vuokraa tarjousten perusteella yhdeksän (9) omakotitonttia ja kaksi (2) yhtiömuotoista pientalotonttia Soinisten uudelta pientaloalueelta. Tontit sijaitse-vat Manner-Naantalin pohjoisosassa viehättävän perinteisen peltomaiseman kupeessa ja liitty-vät kiinteästi jo rakennettuun Soinisten pientaloalueeseen. Soinisten päiväkoti on alueen välit-tömässä läheisyydessä.


Etäisyydet palveluihin:

 • Soinisten päiväkoti noin 0,3 km

 • Taimon alakoulu noin 1,5 km

 • Suopellon yläkoulu 3,2 km

 • Maijamäen yläkoulu ja Naantalin lukio noin 3,5 km

 • Naantalin Vanha kaupunki ja keskustan monipuoliset palvelut noin neljän kilometrin päässä


AP-tontit (yhtiömuotoinen pientalo) lähtöhinnat

 • Neliöhinnat: 30 €/ m² – 32 €/ m²
 • Kerrosneliöhinnat: 131 € / krs-m²
 • Pinta-alat: 6151 m² - 6566 m²
 • Myyntihinnat: 196 832 € - 196 980 €
 • Vuosivuokrat: 11 219 € - 11 228 €
 • Rakennusoikeudet: 1500 krs-m² + at300
 • Kerroskorkeus II


AO-tontit (omakotitalo) lähtöhinnat

 • Neliöhinnat: 26 €/ m² – 34 €/ m²
 • Kerrosneliöhinnat: 126 -151 € / krs-m²
 • Pinta-alat: 771 m² - 1 598 m²
 • Myyntihinnat: 26 214 €- 41 548 €
 • Vuosivuokrat: 1 494 €- 2 368 €
 • Rakennusoikeudet: 175 krs-m² - 300 krs-m²
 • Kerroskorkeus II


Tontit on merkitty maastoon lankalinjoin. Rakennussuunnittelun voi aloittaa heti ja rakenta-maan pääsee lokakuussa 2019.


Tontteja esitellään Turun Messukeskuksessa Rakenna & Sisusta-messuilla 8.-10.2.2019 Naantalin kaupungin messuosastolla B34.


Tarjousmenettely


Tarjousten jättöaika alkaa 11.2.2019 ja päättyy 4.3.2019 klo 15.00. Tarjouksen tekijä sitoutuu kaupan tai vuokrasopimuksen tekemiseen tarjoamastaan hinnasta ja muutoin kau-pungin hyväksymillä sopimusehdoilla neljän kuukauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä.


Tonttitarjous tulee allekirjoitettuna jättää suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Naantalin kaupunki, Kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2).

Kuoreen merkintä: “Soinisten pientaloalue”.


Tonttiesitteitä, luovutusehtoja ja tarjouslomakkeita on saatavissa kaupungin palvelupisteissä sekä kaupungin www-sivuilla: www.naantali.fi/vapaattontit


Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjoukset.


Lisätiedot:

Naantalin kaupunki puh. 02 434 5111

maankäyttöosaston asiakaspalvelupiste puh. 044 733 4753

rakennustarkastaja Markku Aro puh. 050 464 991111.2.2019


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantali – Mutkatonta asumista Soinisissa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.