Kuulutus 2.11.2018

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Luostarinkatu 24, Naantali


Naantalin kaupungin vs. ympäristönsuojelutarkastaja on 1.11.2018 tehnyt päätöksen ympä-ristönsuojelulain 118 5m mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Naantalissa Luostarinkatu 24 tapahtuvaa rakentamista. Töiden aloituspäivä on 30.10.2018 ja päättymispäivä 29.5.2020. Töitä tehdään ma-pe klo 6.00-18.00, la klo 9.00-16.00 ja su klo 10.00-16.00. Meluavat toiminnot pyritään ajoittamaan ajalle
klo 7.00-16.00.


Päätöksen antopäivä on 2.11.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 2.11.—3.12.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi). Päätös on nähtävillä kaupungintalon palvelu-pisteessä.


Muutoksenhaku
Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus,
PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi
päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin
ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse,
p. 040 482 4340 tai 044 733 4618.


Naantalissa 2.11.2018


Vs. ympäristösuojelutarkastaja

9.11.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Julkupanokuulutus tilapäisestä melusta ja tärinästä Luostarinkatu 24, Naantali".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.