Kuulutus 28.9.2018

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan voimaantulo


Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan ja maakuntahallitus on päätök-sellään 27.8.2018 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrännyt kaavan tule- maan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista merkinnät, jotka on kuvattu kaava-asiakirjoissa.


Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä kaavamateriaalit ovat nähtävissä Varsinais-Suomen liiton virastossa, os. Ratapihankatu 36, Turku, 28.9.–29.10.2018 välisenä aikana viraston aukioloaikojen mukaisesti sekä Varsinais-Suomen kunnissa. Kaavakartta määräyksi-neen on lähetetty alueen kuntiin ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n mukaisille tahoille.


Lisätietoja antavat:
suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 030 4071
erikoissuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO


27.9.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "V-S taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan voimaantulo".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.