Kuulutus 8.10.2018

V-S elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus likaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta


Varsinais-Suomen elinkeino-‚ liikenne- ja ympäristökeskus on 8.10.2018 antanut päätöksen
(16 YS/S) ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta iImoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Naantalin kaupungissa osoitteessa Tullikatu 17.


Päätös on nähtävänä valitusaikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, Käsityöläiskatu 2,
Naantali ja Varsinais-Suomen elinkeino-‚ liikenne- ja ympäristökeskuksessa, ltsenäisyydenau-kio 2. Turku. Lisäksi päätös löytyy nettiosoitteesta:
www.vmparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta


Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannus-aatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.


Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kaupunginhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.


Turussa 8.10.2018


Varsinais-Suomen elinkeino-‚ liikenne- ja ympäristökeskus

8.10.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus likaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.