Kuulutus 27.9.2018

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Energia- ja KierrätysParkki Oy:n ympäristölupa-asiassa


Vaasan hallinto-oikeus on 26.9.2018 tehnyt päätöksen nro 18/0415/3 (Dnro 01491/16/5107)


Asia   

Valitus ympäristölupa-asiassa


Päätös josta valitetaan         

Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta 30.9.2016 ( 27.9.2016 § )

                                                         

Hallinto-oikeuden ratkaisu


  1. Hallinto-oikeus hylkää kaavoitus- ja ympäristölautakunnan väitteen muutoksenhakijoiden valitusoikeuden puuttumisesta.

  2. Hallinto-oikeus hylkää katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen.

  3. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.


    Ratkaisun perustelut ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksestä.


Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä 27.9.–29.10.2018.

4.10.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vaasan hallinto-oikeuden päätös Energia- ja KierrätysParkki Oy:n ympäristölupa-asiassa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.