Kuulutus 27.9.2018

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Maskun Murske Oy:n ympäristölupa-asiassa


Vaasan hallinto-oikeus on 26.9.2018 tehnyt päätöksen nro 18/0416/3 (Dnro 00106/17/5109)


Asia                                                                                       

Valitus ympäristölupa-asiassa


Päätös josta valitetaan          

Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.12.2016 ( 14.12.2016 § 86 )

                                                         

Hallinto-oikeuden ratkaisu


  1. Hallinto-oikeus hylkää katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen.

  2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

    Ratkaisun perustelut ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä
    27.9. – 29.10.2018.

28.9.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vaasan hallinto-oikeuden päätös Maskun Murske Oy:n ympäristölupa-asiassa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.