Kuulutus 19.11.2018

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n ympäristölupa-asiassa


Vaasan hallinto-oikeus on 16.11.2018 antanut päätöksen nro 18/0280/2 (Dnro 667/17/5103).


Asia

Valitus ympäristölupa-asiassa


Päätös josta valitetaan                                       
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 15.11.2017 nro 216/2017/1

                                                         

Hallinto-oikeuden ratkaisu  
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

                                                                                                                                     

Ratkaisun perustelut ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksestä.


Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2, Naantali) 19.11.–19.12.2018.

19.11.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vaasan hallinto-oikeuden päätös Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n ympäristölupa-asiassa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.