Kuulutus 6.2.2019

Viialanmäen tonttien tarjouskilpailu 7.2.- 20.3.2019

Naantali – terassitaloasumista kaupungissa


Naantalin kaupunki myy tai vuokraa tarjousten perusteella neljä (4) terassitalotonttia. Tontit myydään kahtena eri tonttikokonaisuutena. Tontit sijaitsevat Naantalin Luonnonmaalla Viialan kaupunginosassa Käkölän- ja Kukolantien risteyksen koillispuolella. Alue on pääosin kallioista metsämaata ja korkeusvaihtelut ovat suuria. Alueella on kunnallistekniikka. Luonnonmaa on merellinen ja kehittyvä asuinalue lähellä Naantalin kaupungin keskustaa.


Etäisyydet palveluihin:


  • Viialanmäen päiväkoti ja Kultarannan kioski sijaitsevat alle kilometrin päässä tonteista

  • Ala-aste sijaitsee Luonnonmaalla Kultarannan kylässä vajaan kahden kilometrin päässä tonteista

  • Luonnonmaalle suunnitellaan uutta perhetaloa, jossa tulee toimimaan mm. koulu ja päiväkoti

  • Naantalin Vanhaankaupunkiin on matkaa noin kaksi kilometriä

  • Terveyskeskus, kaupallinen ydinkeskusta palveluineen, tori ja kaupungintalo ovat Naantalin keskustassa noin kahden kilometrin etäisyydellä

Tontit:


Myytävien tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:


Tontti          pinta-ala     rakennusoikeus

104-14-1     3 241 m²        910 k-m²

104-14-2     2 979 m²        840 k-m²

104-15-1     2 667 m²        560 k-m²

104-15-2     2 655 m²        910 k-m²


  • kunnallistekniikan ennakkoliittymismaksut 8 067 € - 13 108 €

  • rakentamaan pääsee heti

  • rakentamisvelvoite on vähintään 50 % kokonaisrakennusoikeudesta viiden vuoden kuluessa kauppakirjan / vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta

Tontit on merkitty maastoon.


Tontteja esitellään muunmuassa Turun Messukeskuksessa Rakenna & Sisusta -messuilla 8.-10.2.2019 Naantalin kaupungin messuosastolla B 34.


Tarjousmenettely


Tarjousten jättöaika alkaa 7.2.2019 päättyy 20.3.2019 klo 15.00. Tarjouksen tekijä sitoutuu kaupan tai vuokrasopimuksen tekemiseen tarjoamastaan hinnasta ja muutoin kau-pungin hyväksymin sopimusehdoin. Jos tarjouksen rakentamisratkaisu poikkeaa asemakaa-vasta, poikkeamasta on tehtävä esitys tarjouksen yhteyteen. Tarjouskilpailun voittajasta päättää Naantalin kaupunginhallitus huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Kauppakirja / vuokra-sopimus allekirjoitetaan, kun kaupunginhallituksen päätös saa lainvoiman ja mahdollinen poik-keamislupa on myönnetty, kuitenkin viimeistään 30.11.2019. Mikäli tarjoaja ei saa poikkea-maa, tonttivaraus purkautuu.


Tonttitarjous tulee allekirjoitettuna jättää suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Naantalin kaupunki, Kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2). Kuoreen merkintä: “Viialanmäki tonttitarjous”.


Tarjouskilpailun kilpailuohjelma ja siihen liittyvä esittelymateriaali sekä tarjouslomake löytyvät kaupungin www-sivuilla: www.naantali.fi/viialanmaki


Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjoukset.


Lisätiedot:
Naantalin kaupunki puh. 02 434 5111
maankäyttöosaston asiakaspalvelupiste puh. 044 733 4753
maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen puh. 050 339 0549

kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa puh. 044 417 1229
rakennustarkastaja Markku Aro puh. 050 464 9911


7.2.2019


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Viialanmäen tonttien tarjouskilpailu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.