Kuulutus 14.9.2018

Ympäristökatselmus


Ympäristö- ja Rakennuslautakunta suorittaa rakennusjärjestyksen 41 §:n mukaisen ympäristö-katselmuksen 26.9.2018, jonka perusteella tullaan tarvittaessa antamaan tontin tai rakennus-paikan omistajille tai haltijoille kehotuksia rakennusten, niiden piha-alueiden, julkisivujen ja muiden ympäristökuvaan vaikuttavien rakennelmien ja laitteiden kunnossapidosta.


Naantalissa 14.9.2018



RAKENNUSVALVONTATOIMISTO








14.9.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristökatselmus".





Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.