Kuulutus 27.11.2018

Ympäristölupapäätös, Merimaskun Murske Oy


Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 21.11.2018 § 85 myön-tänyt seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan.

 

Merimaskun Murske Oy: Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka koskee maa-ainesten ottamista ja kalliokiven louhintaa ja murskaamista Naantalin kaupungis-sa sijaitsevalla kiinteistöllä Rihtelä RN:o 1-10 (kiinteistötunnus 529-479-1-10).

 

Päätöksen antopäivä on 27.11.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.

 

Muutosta tähän päätökseen voi hakea Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Viimeinen muutoksenhakupäivä on täten 27.12.2018. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.

 

Lupapäätös on nähtävillä 27.11.-27.12.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, Naantali, palvelupisteen aukiolo-aikoina.

 

Tämä kuulutus on nähtävillä 27.11. – 27.12.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

 

Naantalissa 27.11.2018

27.11.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupapäätös, Merimaskun Murske Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.