Kuulutus 27.3.2018

Asuntomessualueen asemakaava, luonnosvaihe


Tekninen lautakunta on 7.3.2018 päättänyt varata osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämi-
seen Asuntomessualueen asemakaavaa koskevasta valmisteluaineistosta maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.


Asuntomessualueen asemakaava on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksessa 2017. Asema-
kaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle asumista ja lähivirkistysalueita sekä venesatama ja
rantapuisto. Alueella on tarkoitus järjestää Asuntomessut vuonna 2022.


Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 27.3. – 25.4.2018 Naantalin Teknisten palvelujen
maankäyttöosastolla viraston aukioloaikana, sekä kaupungin Internet-sivuilla.


Mahdolliset mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai suullisesti ja ne pyydetään toimittamaan vii-
meistään 25.4.2018 klo 15.00 osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naan-
tali tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi


Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa, puh. 044 3232 309, sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@naantali.fi tai maankäyttöosaston asiakaspalvelu, puh. 044 733 4753, säh-
köpostiosoite mittausosasto@naantali.fi.TEKNINEN LAUTAKUNTA
KUTSU

Kaikille avoin keskustelutilaisuus Asuntomessualueen asemakaavamuutoksesta, Asunto-
messuista, Matalahden venereitin ruoppauksesta ja uudesta venesatamasta pidetään
Tiistaina 10.4.2018 klo 18.00 - 20.00 Naantalin kaupungintalon valtuustosalissa.


Ohjelmassa:
• Kokonaisuuden esittely, kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa
• Asuntomessualueen asemakaavaluonnos, kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa
• Osuuskunta Suomen Asuntomessujen puheenvuoro, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala
• Matalahden venereitin ruoppaussuunnitelmat, VT tekninen johtaja Mika Hirvi
• Matalahden pohjukan uuden venesataman suunnitelmat ja lupakäsittely, VT tekninen johtaja Mika Hirvi


TERVETULOA4.4.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Asuntomessualueen asemakaava, luonnosvaihe".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.