Kuulutus 16.3.2017

Asemakaavan muutos Naantalin Aurinkoinen, luonnosvaihe


Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 2.3.2017 päättänyt varata asemakaavamuutosta koskevasta valmisteluaineistosta osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.


Asemakaavamuutos koskee Naantalin 13. kaupunginosan (Taimo) korttelia 127 tonttia 1, nk. Naantalin Aurinkoisen kiinteistöä sekä viereisiä kaupungin maanomistuksessa olevia Manner-Naantalin osayleiskaavan mukaisia Aurinkotien pohjoispuolen täydennysrakentamisalueita Taimon 13. sekä Nuhjalan 18. kaupunginosissa.


Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 16.3.–18.4.2017 Naantalin ympäristöviraston maankäyttöosastolla viraston aukioloaikana, sekä kaupungin Internet-sivuilla.


Mahdolliset mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai suullisesti ja ne pyydetään toimittamaan viimeistään 18.4.2017 klo 15.00 osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi


Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, puh. 044 417 1380, suunnitteluavustaja Mirja Saarinen, puh. 044 417 1329, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@naantali.fi  tai maankäyttöosaston asiakaspalvelu, puh. 044 733 4753, sähköpostiosoite mittausosasto@naantali.fi.


Asemakaavamuutoksesta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 29.3.2017
Yleisötilaisuus aloitetaan kaavakävelynä suunnittelualueella kello 17.30, kokoontumispaikka on Nuhjalantien ja Ruotumestarintien risteyksessä. Maastokäynnin päätteeksi siirrytään Karvetin monitoimitalolle (Ripikatu 6), jossa tilaisuus jatkuu kello 18.45–20.00 välisenä aikana.


Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

17.3.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Asemakaavan muutos Naantalin Aurinkoinen, luonnosvaihe".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.